Nsoromma kid Dorithy Baffoe Aikins has been evicted
Nsoromma kid Dorithy Baffoe Aikins has been evicted